8 Stück verfügbar
87,20 € / Stück

Kurzbeschreibung

Passend für:
Massey Fergsuon Traktor

MF 440 Xtra, MF 455 Xtra, MF 460 Xtra, MF 470 Xtra, MF 480 Xtra

MF 3630 Xtra (Fg. Nr. SDLD22BSACF37001 – ..99999, VKKMDNBSTGC007002 – VKKMDLBSPHC050004), MF 3640 Xtra (Fg. Nr. SDLD22BSACF37001 – ..99999, VKKMDNBSTGC007002 – VKKMDLBSPHC050004), MF 3650 Xtra (Fg. Nr. SDLD22BSACF37001 – ..99999, VKKMDNBSTGC007002 – VKKMDLBSPHC050004)

MF 4275, MF 4608 Utility, MF 4609 Utility, MF 4610 Utility, MF 4707 Eco 3 (Fg. Nr. TABMC040CE5284002 – 999999, TABMCGB075020 – JB354040), MF 4707 Simpson, MF 4707 Tier 2 (Fg. Nr. TABMC040CE5284002 – 999999, TABMCGB075020 – JB354040), MF 4707 Tier 3 (Fg. Nr. TABMC040CE5284002 – 999999, TABMCGB075020 – JB354040), MF 4707 Tier 4F (Fg. Nr. TABMC040CE5284002 – 999999, TABMCGB075020 – JB354040), MF 4707 Tier 4I (Fg. Nr. TABMC040CE5284002 – 999999, TABMCGB075020 – JB354040), MF 4708 Eco 3 (Fg. Nr. E5245009 – 999999, GB095022 – JB354036), MF 4708 Eco 4 (Fg. Nr. E5090001 – 99999999), MF 4708 Tier 2 (Fg. Nr. E5090001 – 99999999, E5245009 – 999999, GB095022 – JB354036), MF 4708 Tier 3 (Fg. Nr. E5245009 – 999999, GB095022 – JB354036), MF 4708 Tier 4F (Fg. Nr. E5245009 – 999999, GB095022 – JB354036), MF 4708 Tier 4I (Fg. Nr. E5245009 – 999999, GB095022 – JB354036), MF 4709 Eco 3 (Fg. Nr. TABMC060CE5296003 – 999999, TABMC060EGB083023 – JB347007), MF 4709 Tier 3 (Fg. Nr. TABMC060CE5296003 – 999999, TABMC060EGB083023 – JB347007), MF 4709 Tier 4F (Fg. Nr. TABMC060CE5296003 – 999999, TABMC060EGB083023 – JB347007), MF 4709 Tier 4I (Fg. Nr. TABMC060CE5296003 – 999999, TABMC060EGB083023 – JB347007)

MF 5290, MF 5355, MF 5360, MF 5410 Tier 3 (Fg. Nr. C111001 – J017048), MF 5420 Tier 3 (Fg. Nr. B124060 – J144022), MF 5425 Tier 3 (Fg. Nr. T273087 – D077021), MF 5430 Tier 3 (Fg. Nr. B110061 – H355019), MF 5435 Tier 3 (Fg. Nr. T288086 – D204016), MF 5440 Tier 3 (Fg. Nr. B123015 – J019009), MF 5445 Tier 3 (Fg. Nr. T154036 – G021053), MF 5450 Tier 3 (Fg. Nr. B131015 – H334024), MF 5455 Tier 3 (Fg. Nr. T022073 – G022011), MF 5460 Sisu, Tier 3 (Fg. Nr. C143042 – D269072), MF 5460 Tier 3 (Fg. Nr. S275031 – F156024), MF 5470 Tier 3 (Fg. Nr. S310050 – D247004), MF 5480 Tier 3 (Fg. Nr. S289006 – E029046), MF 5608 Tier 3 (Fg. Nr. C339061 – H349047), MF 5609 (Fg. Nr. C340003 – H354057), MF 5610 (Fg. Nr. C353026 – J087036), MF 5611 Dyna.4 (Fg. Nr. D288050 – G308046), MF 5611 Dyna.6 (Fg. Nr. D298025 – G309028), MF 5612 Dyna.4 (Fg. Nr. D294054 – G334056), MF 5612 Dyna.6 (Fg. Nr. D295023 – G165048), MF 5613 Dyna.4 (Fg. Nr. E014019 – G350024), MF 5613 Dyna.6 (Fg. Nr. E023046 – G307020), MF 5708 Dyna.4 Eco 3 (Fg. Nr. JB022038 – 999999), MF 5708 Dyna.4 Tier 4F (Fg. Nr. JB022038 – 999999), MF 5708 Eco 4 (Fg. Nr. TABMC150AH5258034 – 999999 ), MF 5708 Tier 2 (Fg. Nr. TABMC150AH5258034 – 999999 ), MF 5709 Dyna.4 Eco 3 (Fg. Nr. HB347023 – 999999), MF 5709 Dyna.4 Tier 4F (Fg. Nr. HB347023 – 999999), MF 5709 Eco 4 (Fg. Nr. F5252008 – 99999999), MF 5709 M Dyna.4 Stage 5, Eco 4, MF 5709 S Dyna.4 (Fg. Nr. HB354019 – 999999), MF 5709 S Dyna.6 (Fg. Nr. HB290047 – 999999), MF 5709 SL Dyna.4 (Fg. Nr. HB354019 – 999999), MF 5709 SL Dyna.6 (Fg. Nr. HB290047 – 999999), MF 5709 Tier 2 (Fg. Nr. F5252008 – 99999999), MF 5710 Dyna.4 Eco 4 (Fg. Nr. JB159029 – 999999), MF 5710 Dyna.4 Tier 4F (Fg. Nr. JB159029 – 999999), MF 5710 Eco 4 (Fg. Nr. AGCMC170CF5260009 – 999999, TABMC170EHB125034 – KB192002), MF 5710 M Dyna.4 Stage 5, Eco 4, MF 5710 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB063032 – 999999), MF 5710 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB153017 – 999999), MF 5710 SL Dyna.4 (Fg. Nr. GB063032 – 999999), MF 5710 SL Dyna.6 (Fg. Nr. GB153017 – 999999), MF 5710 Tier 2 (Fg. Nr. AGCMC170CF5260009 – 999999, TABMC170EHB125034 – KB192002), MF 5710 Tier 3 (Fg. Nr. AGCMC170CF5260009 – 999999, TABMC170EHB125034 – KB192002), MF 5710 Tier 4F (Fg. Nr. AGCMC170CF5260009 – 999999, TABMC170EHB125034 – KB192002), MF 5711 Dyna.4 Eco 4 (Fg. Nr. JB037005 – 999999), MF 5711 Dyna.4 Tier 4F (Fg. Nr. JB037005 – 999999), MF 5711 Eco 4 (Fg. Nr. F5357013 – 999999, HB038037 – KB198031), MF 5711 M Dyna.4 Stage 5, Eco 4, MF 5711 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB057035 – 999999), MF 5711 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB083040 – 999999), MF 5711 SL Dyna.4 (Fg. Nr. GB057035 – 999999), MF 5711 SL Dyna.6 (Fg. Nr. GB083040 – 999999), MF 5711 Tier 3 (Fg. Nr. F5357013 – 999999, HB038037 – KB198031), MF 5711 Tier 4F (Fg. Nr. F5357013 – 999999, HB038037 – KB198031), MF 5712 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB062044 – 999999), MF 5712 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB084022 – 999999), MF 5712 SL Dyna.4 (Fg. Nr. GB062044 – 999999), MF 5712 SL Dyna.6 (Fg. Nr. GB084022 – 999999), MF 5713 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB071033 – 999999), MF 5713 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB071053 – 999999), MF 5713 SL Dyna.4 (Fg. Nr. GB071033 – 999999), MF 5713 SL Dyna.6 (Fg. Nr. GB071053 – 999999)

MF 6445 Tier 3 (Fg. Nr. S199050 – D196079), MF 6455 Tier 3 (Fg. Nr. S179041 – D344024), MF 6460 Tier 3 (Fg. Nr. S170071 – D347062), MF 6612 Dyna.4 (Fg. Nr. D150072 – G307034), MF 6613 Dyna.4 (Fg. Nr. D198081 – G307025), MF 6613 Dyna.6 (Fg. Nr. D185018 – H020026), MF 6614 Dyna.6 (Fg. Nr. D179044 – H020035), MF 6614 Dyna.VT (Fg. Nr. D164077 – G333041), MF 6615 Dyna.4 (Fg. Nr. D178005 – G308023), MF 6615 Dyna.6 (Fg. Nr. D183052 – G348053), MF 6615 Dyna.VT (Fg. Nr. D186040 – H018034), MF 6616 Dyna.6 (Fg. Nr. D184035 – H017053), MF 6616 Dyna.VT (Fg. Nr. D165057 – G344029), MF 6711 Eco 4 (Fg. Nr. F5239005 – 99999999), MF 6711 R Eco 4, MF 6711 R Tier 2, MF 6711 R Tier 3, MF 6711 Tier 2 (Fg. Nr. F5239005 – 99999999), MF 6711 Tier 3 (Fg. Nr. F5239005 – 99999999), MF 6712 Eco 4 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB265027 – KB190062), MF 6712 R Eco 4, MF 6712 R Tier 2, MF 6712 R Tier 3, MF 6712 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB337028 – 999999), MF 6712 Tier 2 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB265027 – KB190062), MF 6712 Tier 3 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB265027 – KB190062), MF 6712 Tier 4F (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB265027 – KB190062), MF 6713 Eco 4 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB093023 – KB185044), MF 6713 R Eco 4, MF 6713 R Tier 2, MF 6713 R Tier 3, MF 6713 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB300017 – 999999), MF 6713 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB295044 – 999999), MF 6713 S Dyna.6 Stage 5 (Fg. Nr. KB326034 – 999999), MF 6713 S Dyna.VT (Fg. Nr. GB285033 – 999999), MF 6713 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. KB333022 – 999999), MF 6713 Tier 2 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB093023 – KB185044), MF 6713 Tier 3 (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB093023 – KB185044), MF 6713 Tier 4F (Fg. Nr. F5258001 – 999999, HB093023 – KB185044), MF 6714 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB153024 – 999999), MF 6714 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB322004 – 999999), MF 6714 S Dyna.6 Stage 5 (Fg. Nr. K066026 – 999999), MF 6714 S Dyna.VT (Fg. Nr. GB292014 – 999999), MF 6714 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. K135012 – 999999), MF 6715 S Dyna.4 (Fg. Nr. GB312036 – 999999), MF 6715 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB286044 – 999999), MF 6715 S Dyna.6 Stage 5 (Fg. Nr. KB256017 – 999999), MF 6715 S Dyna.VT (Fg. Nr. GB292035 – 999999), MF 6715 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. KB325053 – 999999), MF 6716 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB200047 – 999999), MF 6716 S Dyna.VT (Fg. Nr. GB189050 – 999999), MF 6716 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. KB288034 – 999999), MF 6716S Dyna.6 Stage 5 (Fg. Nr. KB284035 – 999999), MF 6718 S Dyna.6 (Fg. Nr. GB148027 – 999999), MF 6718 S Dyna.6 Stage 5 (Fg. Nr. K071022 – 999999), MF 6718 S Dyna.VT (Fg. Nr. GB120038 – 999999), MF 6718 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. K087043 – 999999)

MF 7140, MF 7150, MF 7170, MF 7180, MF 7614 Dyna.4 (Fg. Nr. C132701 – 999999), MF 7615 Dyna.4 (Fg. Nr. C256007 – H033009), MF 7615 Dyna.6 (Fg. Nr. C188031 – 999999), MF 7615 Dyna.Step (Fg. Nr. C165011 – G326004), MF 7615 Dyna.VT (Fg. Nr. C165011 – G326004), MF 7616 Dyna.6 (Fg. Nr. C186068 – G201047), MF 7616 Dyna.Step (Fg. Nr. C167073 – F352001), MF 7616 Dyna.VT (Fg. Nr. C167073 – F352001), MF 7618 Dyna.6 (Fg. Nr. C207028 – 999999), MF 7618 Dyna.Step (Fg. Nr. C166018 – G118043), MF 7618 Dyna.VT (Fg. Nr. C166018 – G118043), MF 7619 Dyna.6 (Fg. Nr. B346025 – F174044), MF 7619 Dyna.VT (Fg. Nr. B320061 – G007044), MF 7620 Dyna. 6 Tier 3 (Fg. Nr. F075044 – 99999), MF 7620 Dyna.6 (Fg. Nr. B329001 – G356052), MF 7620 Dyna.VT (Fg. Nr. B311059 – G344009), MF 7622 Dyna.6 (Fg. Nr. B328047 – F302042), MF 7622 Dyna.6 Tier 3 (Fg. Nr. F092023 – 999999), MF 7622 Dyna.VT (Fg. Nr. B333024 – F329027), MF 7624 Dyna.6 (Fg. Nr. B333053 – H033025), MF 7624 Dyna.6 Tier 3 (Fg. Nr. F090045 – 9999999), MF 7624 Dyna.VT (Fg. Nr. B321034 – H059038), MF 7626 Dyna.6 (Fg. Nr. C297078 – H034045), MF 7714 Dyna.4 (Fg. Nr. F041050 – 999999), MF 7714 S Dyna.4 (Fg. Nr. F041050 – 999999), MF 7715 Dyna.4 (Fg. Nr. F043022 – 999999), MF 7715 Dyna.6 (Fg. Nr. F106022 – 999999), MF 7715 Dyna.VT (Fg. Nr. F118045 – 999999), MF 7715 S Dyna.4 (Fg. Nr. F043022 – 999999), MF 7715 S Dyna.6 (Fg. Nr. F106022 – 999999), MF 7715 S Dyna.6 Stage 5 (Fg. Nr. KB073045 – 99999), MF 7715 S Dyna.VT (Fg. Nr. F118045 – 999999), MF 7715 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. KB169055 – 99999), MF 7716 (Fg. Nr. F142037 – 999999), MF 7716 Dyna.6 (Fg. Nr. F118022 – 999999), MF 7716 S (Fg. Nr. F142037 – 999999), MF 7716 S Dyna.6 (Fg. Nr. F118022 – 999999), MF 7716 S Dyna.6 (Fg. Nr. KB035034 – 99999), MF 7716 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. KB088041 – 99999), MF 7718 Dyna.6 (Fg. Nr. F112032 – 999999), MF 7718 Dyna.VT (Fg. Nr. F049023 – 999999), MF 7718 S Dyna.6 (Fg. Nr. F112032 – 999999), MF 7718 S Dyna.VT (Fg. Nr. F049023 – 999999), MF 7718 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. KB147041 – 99999), MF 7718S Dyna.6 Stage 5 (Fg. Nr. KB086030 – 99999), MF 7719 Dyna.6 (Fg. Nr. F093024 – 999999), MF 7719 Dyna.VT (Fg. Nr. F126022 – 999999, M7719PFN9S1001 – 9999), MF 7719 S Dyna.VT Stage 5 (Fg. Nr. KB031039 – 99999), MF 7720 Dyna. 6 (Fg. Nr. F075044 – 99999), MF 7720 Dyna.VT (Fg. Nr. F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999), MF 7720 S Dyna. 6 (Fg. Nr. F075044 – 99999), MF 7720 S Dyna.VT (Fg. Nr. F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999), MF 7722 Dyna.6 (Fg. Nr. F092023 – 999999), MF 7722 Dyna.VT (Fg. Nr. F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999), MF 7722 S Dyna.6 (Fg. Nr. F092023 – 999999), MF 7722 S Dyna.VT (Fg. Nr. F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999), MF 7724 Dyna.6 (Fg. Nr. F090045 – 9999999), MF 7724 Dyna.VT (Fg. Nr. F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999), MF 7724 S Dyna.6 (Fg. Nr. F090045 – 9999999), MF 7724 S Dyna.VT (Fg. Nr. F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999), MF 7726 Dyna.6 (Fg. Nr. F028050 – 9999999), MF 7726 Dyna.VT (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999), MF 7726 S Dyna.6 (Fg. Nr. F028050 – 9999999), MF 7726 S Dyna.VT (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999)

MF 8650 Tier 4I/84 AWI (Stage 3B) (Fg. Nr. B069007 – E164012), MF 8660 Tier 2/84 WI (Stage 3B) (Fg. Nr. B083040 – F348030), MF 8660 Tier 4I/84 AWI (Stage 3B) (Fg. Nr. B083040 – F348030), MF 8670 Tier 2/84 WI (Stage 3B) (Fg. Nr. B087016 – G239044), MF 8670 Tier 4I/84 AWI (Stage 3B) (Fg. Nr. B087016 – G239044), MF 8680 Tier 4I/84 AWI (Stage 3B) (Fg. Nr. B094053 – E080036), MF 8690 Tier 2 (Fg. Nr. E139010 – HB353027, M8737KFNGL1001 – M8737JHNGL1021), MF 8690 Tier 2/84 WI (Stage 3B) (Fg. Nr. B070010 – G270038), MF 8690 Tier 4I/84 AWI (Stage 3B) (Fg. Nr. B070010 – G270038), MF 8727 (Fg. Nr. E185016 – HB347020, M8727KFNGL1002 – M8727JHNGL1036), MF 8727 S Stage 5, Tier 2 (Fg. Nr. KB144040 – 99999), MF 8727 S Tier 2 (Fg. Nr. HB199057 – 999999), MF 8727 S Tier 3 (Fg. Nr. HB199057 – 999999), MF 8727 S Tier 4F (Fg. Nr. HB199057 – 999999), MF 8727 Tier 2 (Fg. Nr. HB199057 – 999999), MF 8727 Tier 3 (Fg. Nr. HB199057 – 999999), MF 8727 Tier 4F (Fg. Nr. HB199057 – 999999), MF 8730 (Fg. Nr. E136020 – HB328023, M8730PFNGL1002 – M8730LHNGL1027), MF 8730 S Stage 5, Tier 2 (Fg. Nr. KB122062 – 99999), MF 8730 S Stage 5, Tier 3 (Fg. Nr. KB122062 – 99999), MF 8730 S Tier 2, 3, 4F (Fg. Nr. HB137055 – 999999), MF 8730 S Tier 2, 3, 4F (Fg. Nr. HB137055 – 999999), MF 8732 (Fg. Nr. E147024 – JB030051, M8732CFNGL1001 – M8732EHNGL1047), MF 8732 S Stage 5, Tier 2 (Fg. Nr. KB072043 – 99999), MF 8732 S Stage 5, Tier 3 (Fg. Nr. KB072043 – 99999), MF 8732 S Tier 2 (Fg. Nr. HB193071 – 999999), MF 8732 S Tier 3 (Fg. Nr. HB193071 – 999999), MF 8732 S Tier 4F (Fg. Nr. HB193071 – 999999), MF 8732 Tier 2 (Fg. Nr. HB193071 – 999999), MF 8732 Tier 3 (Fg. Nr. HB193071 – 999999), MF 8732 Tier 4F (Fg. Nr. HB193071 – 999999), MF 8735 (Fg. Nr. E087026 – HB312015, M8735JFNGL1001 – M8735CHNGL1030), MF 8735 S Stage 5, Tier 2 (Fg. Nr. KB148035 – 99999), MF 8735 S Tier 2 (Fg. Nr. HB191017 – 999999), MF 8735 S Tier 3 (Fg. Nr. HB191017 – 999999), MF 8735 S Tier 4F (Fg. Nr. HB191017 – 999999), MF 8735 Tier 2 (Fg. Nr. HB191017 – 999999), MF 8735 Tier 3 (Fg. Nr. HB191017 – 999999), MF 8735 Tier 4F (Fg. Nr. HB191017 – 999999), MF 8737 (Fg. Nr. E139010 – HB353027, M8737KFNGL1001 – M8737JHNGL1021), MF 8737 S Stage 5, Tier 2 (Fg. Nr. KB123030 – 99999), MF 8737 S Stage 5, Tier 3 (Fg. Nr. KB123030 – 99999), MF 8737 S Tier 2 (Fg. Nr. HB185035 – 999999), MF 8737 S Tier 3 (Fg. Nr. HB185035 – 999999), MF 8737 S Tier 4F (Fg. Nr. HB185035 – 999999), MF 8737 Tier 2 (Fg. Nr. HB185035 – 999999), MF 8737 Tier 3 (Fg. Nr. HB185035 – 999999), MF 8737 Tier 4F (Fg. Nr. HB185035 – 999999), MF 8740 S Stage 5 (Fg. Nr. KB113039 – 99999), MF 8740 S Tier 4F (Fg. Nr. HB191036 – 999999), MF 8740 Tier 4F (Fg. Nr. HB191036 – 999999)

Massey Fergudon Schwadmäher

WR 9840 Windrower, WR 9860 Windrower, WR 9870 Windrower, WR 9950 Windrower, WR 9960 Windrower, WR 9970 Windrower, WR 9980 Windrower

Massey Fergsuon Selbstfahrspritze

MF 9130 Plus Sprayer Tier 3, MF 9330 Sprayer, MF 9335 Sprayer

Massey Ferguson Mähdrescher

MF 9545 Axial (Fg. Nr. GHC1X101 bis Bj. 2016), HHCXX101 – LHCXX999 Bj. 2017 – 2020), MF 9565 Axial (Fg. Nr. GHC1X101 bis Bj. 2016, HHCXX101 – LHCXX999 Bj. 2017 – 2020)
Vergl. Nr.:
4298533M94, 4298533M92, 3715 144 M92, 4298533M92, 4298533M93, 4298533M94, 4298533M95

Lieferung per Paketdienst

Der Versand kann über Paketdienstleister oder eine Spedition erfolgen. Paketfähige Artikel liefern wir mit DPD oder UPS.
Eine Lieferung an Postfach-Adressen, Postfilialen oder Packstationen ist derzeit leider nicht möglich.

Lieferung per Spedition

Bitte beachten Sie, dass die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW, ggf. auch mit einem Sattel- oder Hängerzug (40 t, Länge bis 20 m, Mindesthöhe 4 m) befahrbar ist. Es müssen Halte- und Entlademöglichkeiten vorhanden sein, sowie eine Rangierfläche von etwa 5 bis 8 m eingerechnet werden. Gegebenenfalls entscheidet der jeweilige Fahrzeugführer, ob die Anlieferung aus Gründen der Sicherheit und Risikovermeidung erfolgen kann oder nicht. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zu beachten.
Ist dies nicht der Fall oder Sie sind sich dahingehend unsicher, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an unser Kontakt-Center, hier haben Sie die Möglichkeit uns per Kontaktformular zu erreichen.
Die Übergabe der Ware bei einer Lieferung durch eine Spedition erfolgt frei Bordsteinkante.
Bei Anlieferung muss der Empfänger oder eine von ihm beauftragte Person anwesend sein, die den Erhalt der Ware ebenfalls auf dem Lieferschein bestätigen kann.
Die Entladung selber muss auf einem befahrbaren, befestigten Untergrund direkt neben dem Fahrzeug möglich sein. Für die Zulässigkeit und Sicherung des Standortes bei Entladung, insbesondere bei öffentlichen Wegen, ist der Endkunde zuständig.

Unsere Versanddienstleister

ups-logo
dpd-logo
schaeflein-logo

Versandkosten

Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:

0 - 50 kg5,90 €
51 - 100 kg10,90 €
101 - 150 kg19,90 €
151 - 200 kg89,50 €
201 - 300 kg93,90 €
301 - 400 kg95,90 €
401 - 500 kg102,40 €
501 - 750 kg107,90 €
751 - 1000 kg115,39 €
1001 - 1250 kg121,90 €
1251 - 1500 kg128,40 €
1501 - 1750 kg154,40 €
1751 - 2000 kg186,90 €
2001 - 2500 kg204,89 €
2501 - 3000 kg250,40 €
3001 - 4000 kg282,90 €
4001 - 5000 kg359,90 €
5001 - 7500 kg455,90 €
7501 - 10000 kg533,91 €
10001 - 15000 kg545,90 €
15001 - 20000 kg577,75 €
20001 - 25000 kg690,90 €

Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:

0-50 kg10,00 €
ab 50,1 kg39,90 €

Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es sich um echte Bewertungen handelt.

Rechnungskauf Schnelle Lieferung Qualifizierte Beratung