301,67 € / Stück

Produktdetails

Aktion Frühbezugsartikel
Spannung 28 V
Ladestrom 80 A

Kurzbeschreibung

Passend für:
DAF: 75.240 ATI, 75.270 ATI, 75.300 ATI, 85.330 ATI, 85.360 ATI, 95.310 ATI, 95.330 ATI, 95.350 ATI, 95.360 ATI, 95.400 ATI, 95.430 ATI

Kälble: K 33, KV 33

MAN: 10.150FOC, 10.150HOCL, 10.153F, 10.153FL, 10.153L, 10.153LA, 10.153LL, 10.163F, 10.163FL, 10.163L, 10.163LA, 10.163LL, 10.220FOC, 10.220FOCL, 10.223F, 10.223FL, 10.223L, 10.223LA, 10.223LL, 10.224F, 10.224FL, 10.224L, 10.224LA, 10.224LAx, 10.224LC, 10.224LK, 10.224LK-L, 10.224LL, 10.224LLC, 10.224LLCR, 10.224LLS, LE160C, LE220C, 11.150HOCL, 11.190HOCL, 11.230HOCL, 12.152F, 12.152FL, 12.162F, 12.162FL, 12.163L, 12.163LL, 12.192F, 12.192FA, 12.192FL, 12.222F, 12.222FA, 12.222FL, 12.224L, 12.224LL, 12.232F, 12.232FA, 12.232FL, 12.262F, 12.262FL, 12.264M, 12.264ML, 12.272F, 12.272FA, 12.272FL, 13.220HOCL, 13.230HOCL, 14.162F, 14.162FL, 14.163L, 14.163LL, 14.192F, 14.192FL, 14.222F, 14.222FL, 14.224L, 14.224LA, 14.224LL, 14.232F, 14.232FL, 14.262F, 14.262FL, 14.264L, 14.264LA, 14.264LL, 14.272F, 14.272FL, LE160B, LE220B, ME220B, 15.163L, 15.163LL, 15.224L, 15.224LL, 15.264L, 15.264LL, 17.192F, 17.192FA, 17.192FL, 17.192GM2, 17.222FA, 17.232F, 17.232FA, 17.232FL, 17.232GM2, 17.272FLS, 17.272GM2, 18.192F, 18.192FL, 18.222F, 18.222FL, 18.224L, 18.224LA, 18.224LL, 18.224M, 18.224MA, 18.224ML, 18.224MLLC, 18.232F, 18.232FL, 18.262F, 18.262FL, 18.264L, 18.264LA, 18.264LL, 18.264M, 18.264MA, 18.264ML, 18.272F, 18.272FL, 19.233F, 19.233FX, 19.272F, 19.272FA, 19.272FL, 19.273 4X4FA, 19.273F, 19.273FL, 19.291F, 19.291FA, 19.291FL, 19.292F, 19.292FA, 19.292FL, 19.293 4X4FA, 19.293F, 19.293FA, 19.293FL, 19.302F, 19.302FA, 19.302FL, 19.314FAC, 19.314FAK, 19.314FALK, 19.314FALS, 19.314FAS, 19.314FLC, 19.314FLK, 19.314FLLC, 19.314FLLCW, 19.314FLLS, 19.314FLLXXX, 19.314FLS, 19.314FLX, 19.314FX, 19.322F, 19.322FA, 19.322FL, 19.322U, 19.322UL, 19.323 4X4FA, 19.323F, 19.323FL, 19.332F, 19.332FA, 19.332FL, 19.342F, 19.342FA, 19.342FL, 19.343 4X4FA, 19.343F, 19.343FA, 19.343FL, 19.364FAX, 19.364FLK, 19.364FLL-P, 19.364FLLR-P, 19.364FLLX, 19.364FLLX/N, 19.364FLS, 19.364FLX, 19.364FX, 19.372F, 19.372FA, 19.372FL, 19.372U, 19.372UL, 19.373F, 19.373FA, 19.373FL, 19.402F, 19.402FA, 19.402FL, 19.403F, 19.403FA, 19.403FL, 19.414FAX, 19.414FLK, 19.414FLL-P, 19.414FLLR-P, 19.414FLLX, 19.414FLLX/N, 19.414FLS, 19.414FLX, 19.414FX, 19.422F, 19.422FA, 19.422FL, 19.422U, 19.422UL, 19.423F, 19.423FA, 19.423FL, 19.462F, 19.462FLS, 19.502F, 19.502FL, FE19.310, FE19.360, FE19.410, FE310, FE360, FE410, 20.224L, 20.224LL, 20.264L, 20.264LL, 22.280HOCLN, 23293, 23343, 23.272FNL, 23.314FNLC, 23.314FNLLC, 23.314FNLLC/L, 23.342FNL, 23.364FNLC, 23.364FNLLC, 23.364FNLLC/L, 23.372FNL, 23.402FNL, 23.403FNL, 23.414FNLC, 23.414FNLLC, 23.414FNLLC/L, 23.422FNL, 24.192FNL, 24.192FVL, 24.222FNL, 24.222FVL, 24.232FNL, 24.232FVL, 24.262DF, 24.262DFLS, 24.262FNL, 24.262FVL, 24.272DF, 24.272DFLS, 24.272FNL, 24.272FVL, 24.273FNL, 24.292DF, 24.292FNL, 24.292FVL, 24.293FNL, 24.302DFLS, 24.302FNL, 24.302FVL, 24.314FNLLRC, 24.322DF, 24.322DFLS, 24.322FNL, 24.322FVL, 24.322UNL, 24.323FNL, 24.332DF, 24.332FNL, 24.332FVL, 24.342FNL, 24.343FNL, 24.362DF, 24.362FNL, 24.362FVL, 24.364FNLLRC, 24.372DF, 24.372DFLS, 24.372FNL, 24.372FVL, 24.372UNL, 24.373FNL, 24.402FNL, 24.403FNL, 24.414FNLLRC, 24.422DF, 24.422DFLS, 24.422FNL, 24.422FVL, 24.422UNL, 24.423FNL, 24.462DF, 24.462FNL, 24.462FVLS, 24.502DF, 24.502FNL, 25.224M, 25.224ML, 25.224MVL, 25.272DF, 25.272DFL, 25.272FNL, 25.272FVL, 25.302DF, 25.302DFLS, 25.302FNL, 25.302FVL, 25.322DF, 25.322DFL, 25.322FNL, 25.322FVL, 25.322UNL, 25.372DF, 25.372DFL, 25.372FNL, 25.372FVL 25.372UNL, 25.422DF, 25.422DFL, 25.422FNL, 25.422FVL, 25.422UNL, 25.502DF, 25.502DFL, 25.502FNL, 26.233FVL, 26.233FX, 26.262DF, 26.262DFA, 26.272DF, 26.272DFA, 26.272DFL, 26.272FNL, 26.272FVL, 26.273DF, 26.273DFL, 26.273FNL, 26.273FVL, 26.292DF, 26.292DFA, 26.293DF, 26.293DFL, 26.293FNL, 26.293FVL, 26.302DF, 26.302DFA, 26.302FNL, 26.314DFC, 26.314DFK, 26.314DFLX, 26.314DFS, 26.314DF-TM, 26.314FA, 26.314FNL, 26.314FNLC, 26.314FNLLC, 26.314FNLLW, 26.314FNLS, 26.314FVL, 26.322DF, 26.322DFA, 26.322FNL, 26.322FVL, 26.322UNL, 26.323DF, 26.323DFL, 26.323FNL, 26.323FVL, 26.342DF, 26.342DFL, 26.342DVL, 26.342FNL, 26.343DF, 26.343DFL, 26.343F, 26.343FA, 26.343FL, 26.343FNL, 26.343FVL, 26.361DF, 26.361DFA, 26.364DFL, 26.364DFX, 26.364FAV, 26.364FNL, 26.364FNLLX, 26.364FVL, 26.372DF, 26.372DFA, 26.372DFL, 26.372FNL, 26.372FVL, 26.372UNL, 26.402DF, 26.402DFL, 26.402FNL, 26.402FVL, 26.403DF, 26.403DFL, 26.403F, 26.403FA, 26.403FL, 26.403FNL, 26.403FVL, 26.414DFC, 26.414DFK, 26.414DFL, 26.414DFS, 26.414DF-TM, 26.414FAVL, 26.414FNL, 26.414FNLLC, 26.414FNLLW, 26.414FVL, 26.422DF, 26.422DFA, 26.422DFL, 26.422FNL, 26.422FVL, 26.422UNL, 26.423DF, 26.423DFL, 26.423FNL, 26.423FVL, 26.462DF, 26.462DFA, 26.502DF, 26.502DFA, 26.502DFLS, 26.502FNL, FE26.310, FE26.360, FE26.410, FE310A, FE360A, FE410A, 27.272DF, 27.272DFA, 27.273DF, 27.273DFA, 27.293DF, 27.293DFA, 27.314DFA, 27.314DXXX, 27.322DF, 27.322DFA, 27.323DF, 27.323DFA, 27.342DF, 27.342DFA, 27.343DF, 27.343DFA, 27.364DF, 27.364DFA, 27.372DF, 27.372DFA, 27.402DF, 27.402DFA, 27.403DFA, 27.403DFC, 27.414DF, 27.414DFA, 27.422DF, 27.422DFA, 27.423DF, 27.423DFA, 27.502DF, 27.502DFA, 28.233FNLC, 28.293FNL, 28.314FNLC, 28.343FANL, 28.343FNL, 28.403FANL, 28.403FNL, 28.414FNLC, FE28.310, FE28.360, FE28.410, FE310A6X2-4, 30.293FNL, 30.314FNLC, 30.343FANL, 30.343FNL, 30.364FANLC, 30.364FNLC, 30.403FANL, 30.403FNL, 30.414FANLC, 30.414FNLC, FE30.360, FE30.410, 32332, 32402, 32.262VF, 32.272VF, 32.292VF, 32.293VF, 32.302VF, 32.314VFNLC, 32.314VF-TM, 32.322VF, 32.342VF, 32.343VF, 32.343VFL, 32.362VF, 32.364VF, 32.364VFNLC, 32.372VF, 32.403VF, 32.403VFL, 32.414VF, 32.414VFLC, 32.422VF, FE32.360, FE32.410, V0700, 33.262DF, 33.262DFA, 33.272DF, 33.272DFA, 33.292DF, 33.292DFA, 33.293DFL, 33.322DF, 33.322DFA, 33.323DF, 33.323DFA, 33.332DF, 33.332DFA, 33.342DF, 33.342DFA, 33.343DF, 33.343DFA, 33.343DFAL, 33.343DFL, 33.362DF, 33.362DFA, 33.364DFAL, 33.364DFL, 33.372DF, 33.372DFA, 33.373DF, 33.373DFA, 33.402DF, 33.402DFA, 33.403DF, 33.403DFA, 33.403DFAL, 33.403DFL, 33.414DF, 33.414DFAL, 33.414DFL, 33.422DF, 33.422DFA, 33.423DF, 33.423DFA, 33.502DF, 33.502DFA, FE33.360, FE33.410, FE33.460, 35.262VF, 35.262VFA, 35.272VF, 35.302VF, 35.302VFA, 35.322VF, 35.322VFAK, 35.342VF, 35.342VFAK, 35.343VF, 35.343VFA, 35.362VF, 35.362VFA, 35.364VF, 35.364VFA, 35.364VFX, 35.372VF, 35.372VFAK, 35.402VF, 35.402VFAK, 35.403VF, 35.403VFX, 35.414VF, 35.414VFA, 35.414VFX, 35.422VF, 35.422VFAK, FE35.310, FE35.360, FE35.410, 40.372DF, 40.372DFA, 40.400DF, 40.400DFA, 40.402DF, 40.402DFA, 40.414DFA, 40.414DFK, 40.422DF, 40.422DFA, 40.440DF, 40.440DFA, 40.462DFA, 40.502DFA, 41.262VF, 41.262VFA, 41.322VF, 41.322VFA, 41.332VF, 41.332VFA, 41.342VF, 41.342VFA, 41.343VF, 41.343VFA, 41.362VF, 41.362VFA, 41.364VF, 41.372VF, 41.372VFA, 41.402VF, 41.402VFA, 41.403VF, 41.403VFA, 41.414VF, 41.414VFA, 41.422VF, 41.422VFA, FE41.410, 42.414VFAK, 42.414VFK, 48.292VF, 48.331VFAK, 48.332VF, 48.362VF, 48.462VF, 50.414VF, 50.414VFA, 50.414VFAVK, 50.414VFVK, FE50.410, 8.103F, 8.103FL, 8.103L, 8.103LL, 8.113L, 8.113LL, 8.150FOC, 8.150FOCL, 8.153F, 8.153FL, 8.153L, 8.153LA, 8.153LA4X4, 8.153LL, 8.160FOC, 8.160FOCL, 8.163F, 8.163FL, 8.163L, 8.163LA, 8.163LL, 8.170FOC, 8.220FOC, 8.220FOCL, 8.223F, 8.223FL, 8.223L, 8.223LA, 8.223LL, 8.224F, 8.224FL, 8.224L, 8.224LC, 8.224LK, 8.224L-KI, 8.224LK-LV, 8.224LLC, 8.224LLS, 9.153F, 9.153FL, 9.153L, 9.153LL, 9.163F, 9.163FL, 9.163L, 9.163LL, 9.170FOC, 9.223F, 9.223FL, 9.223L, 9.223LL, 9.224F, 9.224FL, 9.224L, 9.224LC, 9.224L-KI, 9.224LL, 9.224LLC, 9.224LLS, 9224LK, 9224LK-V, EM 192, F 292, NM 152, SM 152MIDI, SM 192MIDI

Mercedes-Benz: 1217, 1222, 1217A, 1217AK, 1217AS, 1217K, 1217KO, 1217S, 1222A, 1222AF, 1226AF, 1234AF, 1314, 1317, 1320, 1324, 1314AK, 1317AK, 1317KO, 1317L, 1320L, 1324L, 1417, 1420, 1424, 1417A, 1417C, 1417CA, 1420L, 1422F, 1422L, 1424L, 1425LS, 1425S, 1426LS, 1426S, 1427F, 1514, 1517, 1520, 1524, 1514L, 1517L, 1520L, 1524L, 1614, 1620, 1622, 1625, 1628, 1635, 1636, 1644, 1617C, 1617CA, 1617CL, 1620L, 1622A, 1622L, 1625A, 1625L, 1628L, 1635L, 1636L, 1644LS, 1717, 1720, 1722, 1726, 1729, 1733, 1735, 1748, 1717AK, 1717L, 1720L, 1722AK, 1722K, 1722L, 1726AK, 1726L, 1729AK, 1729L, 1733L, 1735AK, 1735K, 1735L, 1748L, 1824, 1827, 1831, 1834, 1838, 1844, 1850, 1853, 1820L, 1824AK, 1824L, 1827L, 1831AK, 1831L, 1834L, 1838AK, 1838L, 1838LS, 1840LS, 1844L, 1853AK, 1853L, 1922, 1929, 1933, 1935, 1936, 1944, 1948, 1922A, 1922AK, 1922K, 1928A, 1929A, 1929L, 1933L, 1935A, 1935AK, 1935K, 1935LS, 1936A, 1944LS, L1924, L1928, 2024, 2031, 2038, 2044, 2050, 2024A, 2025S, 2028LS, 2031A, 2035LS, 2035S, 2036LS, 2038AS, 2220, 2222, 2225, 2228, 2235, 2236, 2244, 2220L, 2222B, 2222L, 2225B, 2228L, 2235L, 2244L, 2420, 2421, 2422, 2425, 2426, 2429, 2433, 2435, 2448, 2420L, 2422L, 2426L, 2427L, 2429L, 2433L, 2435K, 2435L, 2448L, 2524, 2531, 2534, 2538, 2544, 2550, 2553, 2524L, 2527B, 2527L, 2528A, 2531L, 2534L, 2536A, 2538L, 2544L, 2550L, 2553L, 2629, 2631, 2635, 2636, 2638, 2644, 2650, 2653, 2629A, 2631A, 2635A, 2636A, 2638A, 2648S, 2653A, 2653L, L2624A, L2628, L2628A, L2628B, 3050, 3229, 3233, 3234, 3235, 3238, 3244, 3253, 3225B, 3225K, 3228B, 3228K, 3250A, 3333, 3336, 3336A, 3535, 3538, 3553, 3528B, 3528K, 3535AK, 3535K, 3538A, 3544S, 3548S, 3550S, 3553L, 3850A, 4435K, 709, 711, 709D, 709T, 711D, 714D, 809, 811, 814, 809D, 809DT, 810D, 811DT, 814F, 814L, 814LO, 814O, 817F, 817L, 817LO, 817O, 914, 914AK, 914O, 917.KO, 917AF, 917AK, 309D

Renault: CBH 320 6X4, CBH 320 6X4T, CBH 320 6X6, CBH 320 6X6T, CBH 385 6X4, CBH 385 6X4T, CBH 385 6X6, CBH 385 6X6T, Magnum 380, Magnum 385, Magnum 385 TI, Magnum 420 TI, Magnum 500, Magnum 520
Vergl. Nr.:
Bosch: 120468053, 120468107, 120468138, 986037770
DAF: 1298995
Deutz AG: 0117 8511
Hella: 8EL 732 707-001, CA 1035 IR
Iveco: 8007700, 8033366
Lester: 12585
MAN: 51 26101 7192, 51 26101 9192
Mercedes-Benz: 007 154 92 02, 007 154 99 02
Renault: 50 01 837 972, 50 10 217 961
Valeo: 436 591
Iskra: IA9408

Produktbeschreibung

Weitere Informationen finden Sie unter dem Reiter "Downloads und Dokumente".

Versandkosten

€ 0,00 ab einem Brutto-Warenwert von € 150,00 ist der Versand per Paketdienst kostenlos (ausgenommen Speditionslieferungen und Expressversand).

Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:

0 - 50 kg5,90 €
51 - 100 kg9,90 €
101 - 200 kg30 €
201 - 300 kg40 €
301 - 400 kg50 €
401 - 500 kg60 €
501 - 750 kg70 €
751 - 1000 kg80 €
1001 - 1250 kg90 €
1251 - 1500 kg100 €
1501 - 1750 kg110 €
1751 - 2000 kg120 €
2001 - 2500 kg140 €
2501 - 3000 kg160 €
3001 - 4000 kg180 €
4001 - 5000 kg200 €
5001 - 7500 kg225 €
7501 - 10000 kg250 €
10001 - 15000 kg275 €
15001 - 20000 kg300 €
20001 - 25000 kg350 €

Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 16% MwSt.) erhoben:

0-50 kg9,75 EUR
ab 50,1 kg38,90 EUR

Lieferung

Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.

Unsere Versanddienstleister

ups-logo
dpd-logo
schaeflein-logo
Rechnungskauf Schnelle Lieferung Qualifizierte Beratung