210 Stück verfügbar
0,18 € / Stück

Produktdetails

Norm DIN 9021
Ø innen 6,4 mm

Kurzbeschreibung

Passend für:
Fendt Traktor
Verdeck, Dach, Heizung, Elektrik

Farmer 102 (Fg. Nr. 135/04601 – 99999), Farmer 103 (Fg. Nr. 138/11401 – 99999), Farmer 104 (Fg. Nr. 238/20701 – 99999), Farmer 105 (Fg. Nr. 258/10601 – 99999), Farmer 106 (Fg. Nr. 268/00001 – 99999), Farmer 108 (Fg. Nr. 278/00001 – 99999)

Farmer 240 S (Fg. Nr. 294/00001 – 99999), Farmer 250 S (Fg. Nr. 295/00001 – 99999), Farmer 250 V (Fg. Nr. 205/00001 – 99999), Farmer 260 P (Fg. Nr. 246/00001 – 99999), Farmer 260 S (Fg. Nr. 296/00001 – 99999), Farmer 260 V (Fg. Nr. 206/00001 – 99999), Farmer 270 P (Fg. Nr. 247/00001 – 99999), Farmer 270 V (Fg. Nr. 207/00001 – 99999), Farmer 275 S (Fg. Nr. 297/00001 – 07000), Farmer 275 V (Fg. Nr. 208/00001 – 07000), Farmer 280 P (Fg. Nr. 248/00001 – 99999), Farmer 280 S (Fg. Nr. 297/07001 – 99999), Farmer 280 V (Fg. Nr. 208/07001 – 99999)

Farmer 303 (Fg. Nr. 152/00001 – 99999), Farmer 304 (Fg. Nr. 158/00001 – 99999), Farmer 305 (Fg. Nr. 162/00001 – 99999), Farmer 306 (Fg. Nr. 168/00001 – 99999), Farmer 307 (Fg. Nr. 117/00101 – 99999, 170/00001 – 99999, 175/00001 – 99999), Farmer 307 (Fg. Nr. 307/00101 – 99999), Farmer 308 (Fg. Nr. 118/00101 – 99999, 178/00001 – 99999, 308/00101 – 99999), Farmer 309 (Fg. Nr. 119/00101 – 99999, 186/00001 – 99999, 309/00101 – 99999), Farmer 310 (Fg. Nr. 192/00001 – 99999, 310/00101 – 99999), Farmer 311 (Fg. Nr. 198/00001 – 99999), Farmer 311 (Fg. Nr. 311/00101 – 99999), Farmer 312 (Fg. Nr. 199/00001 – 99999), Farmer 312 (Fg. Nr. 312/00101 – 99999), Farmer 409 (Fg. Nr. 409/00101 – 99999)

Farmer 410 Vario (Fg. Nr. 410/00101 – 99999), Farmer 411 Vario (Fg. Nr. 411/00101 – 99999), Farmer 412 Vario (Fg. Nr. 412/00101 – 99999)

Farmer 5S (Fg. Nr. 268/00001 – 99999), Farmer 106 (Fg. Nr. 268/00001 – 99999)

Favorit 509 (Fg. Nr. 509/00101 – 99999), Favorit 510 (Fg. Nr. 510/00101 – 99999), Favorit 511 (Fg. Nr. 511/00101 – 99999), Favorit 512 (Fg. Nr. 512/00101 – 99999), Favorit 514 (Fg. Nr. 514/00101 – 99999), Favorit 515 (Fg. Nr. 515/00101 – 99999)

Favorit 600 (Fg. Nr. 280/00001 – 99999), Favorit 610 (Fg. Nr. 281/00001 – 99999), Favorit 611 (Fg. Nr. 282/00001 – 99999, 382/00001 – 99999), Favorit 612 (Fg. Nr. 283/00001 – 99999, 383/00001 – 99999), Favorit 614 (Fg. Nr. 284/00001 – 99999, 384/00001 – 99999), Favorit 615 (Fg. Nr. 285/00001 – 99999, 385/00001 – 99999)

Favorit 711 Vario (Fg. Nr. 711/00101 – 00200, 711/01001 – 08000), Favorit 712 Vario (Fg. Nr. 712/00101 – 00200, 712/01001 – 08000), Favorit 714 Vario (Fg. Nr. 714/00101 – 00200, 714/01001 – 08000), Favorit 716 Vario (Fg. Nr. 716/00101 – 00200, 716/01001 – 08000)

Favorit 816 (Fg. Nr. 816/00101 – 99999), Favorit 818 (Fg. Nr. 818/00101 – 99999), Favorit 822 (Fg. Nr. 822/00101 – 99999), Favorit 824 (Fg. Nr. 824/00101 – 99999)

Favorit 916 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), Favorit 918 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), Favorit 920 Vario (Fg. Nr. 920/00101 – 06000), Favorit 924 Vario (Fg. Nr. 924/00101 – 06000), Favorit 926 Vario (Fg. Nr. 926/00101 – 06000)

Geräteträger F 231 GT (Fg. Nr. 231/00001 – 20000), F 231 GTW (Fg. Nr. 231/20001 – 99999), F 345 GT (Fg. Nr. 345/00001 – 07000, 345/90001 – 99999), F 350 GT (Fg. Nr. 345/07001 – 90000), F 360 GT (Fg. Nr. 360/00001 – 99999), F 365 GT (Fg. Nr. 365/00001 – 99999), F 370 GT (Fg. Nr. 148/00101 – 99999, 370/00101 – 99999), F 380 GT (Fg. Nr. 149/00101 – 99999, 380/00001 – 99999), F 390 GT (Fg. Nr. 390/00101 – 99999), F 395 GT (Fg. Nr. 395/00101 – 99999)

206 F Vario (Fg. Nr. 210/00101 – 99999), 206 S Vario (Fg. Nr. 326/00101 – 99999), 206 V Vario (Fg. Nr. 210/00101 – 99999), 207 F Vario (Fg. Nr. 212/00101 – 99999, 260/00101 – 99999), 207 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM239XXX00F00101 – 99999), 207 S Vario (Fg. Nr. 327/00101 – 99999), 207 V Vario (Fg. Nr. 212/00101 – 99999, 260/00101 – 99999), 207 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM232XXX00F00101 – 99999), 207 Vario (Fg. Nr. 330/00101 – 99999), 207 Vario S3 (Fg. Nr. WAM300XXX00F00101 – 99999), 208 F Vario (Fg. Nr. 213/00101 – 99999, 261/00101 – 99999), 208 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM240XXX00F00101 – 99999), 208 P Vario (Fg. Nr. 221/00101 – 99999), 208 S Vario (Fg. Nr. 328/00101 – 99999), 208 V Vario (Fg. Nr. 213/00101 – 99999, 261/00101 – 99999), 208 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM233XXX00F00101 – 99999), 208 Vario (Fg. Nr. 331/00101 – 99999), 208 Vario S3 (Fg. Nr. WAM301XXX00F00101 – 99999), 209 F Vario (Fg. Nr. 214/00101 – 99999, 262/00101 – 99999), 209 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM241XXX00F00101 – 99999), 209 P Vario (Fg. Nr. 222/00101 – 99999, 272/00101 – 99999), 209 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM251XXX00F00101 – 99999), 209 S Vario (Fg. Nr. 329/00101 – 99999), 209 V Vario (Fg. Nr. 214/00101 – 99999), 209 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM234XXX00F00101 – 99999), 209 Vario (Fg. Nr. 332/00101 – 99999), 209 Vario S3 (Fg. Nr. WAM302XXX00F00101 – 99999), 210 F Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM242XXX00F00101 – 99999), 210 P Vario (Fg. Nr. 273/00101 – 99999), 210 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM252XXX00F00101 – 99999), 210 V Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM235XXX00F00101 – 99999), 210 Vario (Fg. Nr. 333/00101 – 99999), 210 Vario S3 (Fg. Nr. WAM303XXX00F00101 – 99999), 211 F Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM243XXX00F00101 – 99999), 211 P Vario (Fg. Nr. 274/00101 – 99999), 211 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM253XXX00F00101 – 99999), 211 V Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM236XXX00F00101 – 99999), 211 Vario (Fg. Nr. 334/00101 – 99999), 211 Vario S3 (Fg. Nr. WAM304XXX00F00101 – 99999)

309 Vario (Fg. Nr. 336/00101 – 99999), 309 Vario SCR (Fg. Nr. 322/00101 – 99999), 310 Vario (Fg. Nr. 337/00101 – 99999), 310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999), 310 Vario SCR (Fg. Nr. 323/00101 – 99999), 311 Vario (Fg. Nr. 338/00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 311 Vario SCR (Fg. Nr. 324/00101 – 99999), 312 Vario (Fg. Nr. 339/00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 312 Vario SCR (Fg. Nr. 325/00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 313 Vario SCR (Fg. Nr. 340/00101 – 99999)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999), 711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999)

712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 712/08001 – 99999, 724/00101 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999, 725/00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999, 726/00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/01001 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario (Fg. Nr. 727/00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101 – 99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999, 729/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999), 820 Vario (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 820 Vario Greentec (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 918 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 920/06001 – 99999), 922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999, 924/06001 – 9999; 941/01001 – 99999, Motor ), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00701 – 00800, 926/06001 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999; 942/01001 – 99999, Motor Tier 3), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999, 930/00101 – 99999; 943/01001 – 99999, Motor Tier 3), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999, WAM95724X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96826X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999, WAM95824X00F00101 – 99999), 933 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96923X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96926X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999; 945/01001 – 99999, Motor Tier 3), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999, WAM95924X00F00101 – 99999), 936 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97023X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97026X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999, WAM96024X00F00101 – 99999), 939 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97123X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97126X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999, WAM96124X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97223X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97226X00F00101 – 99999)

1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, , WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Xylon 520 (Fg. Nr. 520/00101 – 99999), Xylon 522 (Fg. Nr. 522/00101 – 99999), Xylon 524 (Fg. Nr. 524/00101 – 99999)

Fendt Feldhäcksler

Katana 65 (Fg. Nr. 650/01001 – 99999), Katana 65 S4 (Fg. Nr. 652/00101 – 01100, WAM652XXX00F01101 – 99999), Katana 650 GEN3 (Fg. Nr. WAM65821X00F00101 – 99999), Katana 85 S4 (Fg. Nr. 653/00101 – 01100, WAM653XXX00F01101 – 99999)

Fendt Mähdrescher

5180 C (Fg. Nr. 1637438)

Massey Ferguson Mähdrescher

MF 7242 (Fg. Nr. 1637439)

Massey Ferguson Traktor
Motor Verstellung, Turbolader

MF 6614 (Fg. Nr. D164077 – G333041, Motor Dyna VT), MF 6615 (Fg. Nr. D186040 – H018034, Motor Dyna VT), MF 6616 (Fg. Nr. D165057 – G344029, Motor Dyna VT), MF 6713 S (Fg. Nr. GB285033 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6713 S (Fg. Nr. KB333022 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6714 S (Fg. Nr. GB292014 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6714 S (Fg. Nr. K135012 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6715 S (Fg. Nr. GB292035 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6715 S (Fg. Nr. KB325053 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6716 S (Fg. Nr. GB189050 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6716 S (Fg. Nr. KB288034 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6718 S (Fg. Nr. GB120038 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6718 S (Fg. Nr. K087043 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5)

MF 7465 (Fg. Nr. 1637443, Motor ), MF 7465 (Fg. Nr. 3906141, Motor Perkins), MF 7465 (Fg. Nr. 3906141, Motor Tier 3), MF 7465 (Fg. Nr. 3906311, Motor Sisu), MF 7465 (Fg. Nr. 3906311, Motor Tier 3), MF 7475 (Fg. Nr. 1637443, Motor ), MF 7475 (Fg. Nr. 3906142, Motor Perkins), MF 7475 (Fg. Nr. 3906142, Motor Tier 3), MF 7475 (Fg. Nr. 3906312, Motor Sisu), MF 7475 (Fg. Nr. 3906312, Motor Tier 3), MF 7480 (Fg. Nr. 1637443, Motor ), MF 7480 (Fg. Nr. 3906143, Motor Perkins), MF 7480 (Fg. Nr. 3906143, Motor Tier 3), MF 7480 (Fg. Nr. 3906313, Motor Sisu), MF 7480 (Fg. Nr. 3906313, Motor Tier 3), MF 7485 (Fg. Nr. 1637456, Motor ), MF 7485 (Fg. Nr. 3906110, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7490 (Fg. Nr. 1637456, Motor ), MF 7490 (Fg. Nr. 3906111, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7495 (Fg. Nr. 1637457, Motor ), MF 7495 (Fg. Nr. 3906112, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7495 (Fg. Nr. 3906112, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7497 (Fg. Nr. 3906280, Motor Tier 3), MF 7499 (Fg. Nr. 3906281, Motor Tier 3), MF 7615 (Fg. Nr. C165011 – G326004, Motor , Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7616 (Fg. Nr. C167073 – F352001, Motor , Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7618 (Fg. Nr. C166018 – G118043, Motor , Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7619 (Fg. Nr. B320061 – G007044, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7620 (Fg. Nr. B311059 – G344009, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7622 (Fg. Nr. B333024 – F329027, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7624 (Fg. Nr. B321034 – H059038, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7715 (Fg. Nr. F118045 – 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7715 S (Fg. Nr. F118045 – 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7715 S (Fg. Nr. KB169055 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7716 (Fg. Nr. F142037– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7716 S (Fg. Nr. F142037– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7716 S (Fg. Nr. KB088041 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7718 (Fg. Nr. F049023– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7718 S (Fg. Nr. F049023– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7718 S (Fg. Nr. KB147041 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7719 (Fg. Nr. F126022 – 999999, M7719PFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7719 S (Fg. Nr. KB031039 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7720 (Fg. Nr. F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7720 S (Fg. Nr. F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7722 (Fg. Nr. F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7722 S (Fg. Nr. F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7724 (Fg. Nr. F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7724 S (Fg. Nr. F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7726 (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7726 S (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT)

MF 8727 (Fg. Nr. HB199057 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8727 S (Fg. Nr. HB199057 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 (Fg. Nr. HB137055 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 (Fg. Nr. KB144040 – 99999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 S (Fg. Nr. HB137055 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 S (Fg. Nr. KB122062 – 99999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), MF 8732 (Fg. Nr. HB193071 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8732 S (Fg. Nr. HB193071 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8732 S (Fg. Nr. KB072043 – 99999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), MF 8735 (Fg. Nr. HB191017 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8735 S (Fg. Nr. HB191017 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8735 S (Fg. Nr. KB148035 – 99999, Motor Tier 2, Stage 5), MF 8737 (Fg. Nr. HB185035 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8737 S (Fg. Nr. HB185035 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8737 S (Fg. Nr. KB123030 – 99999, Motor Tier 2, 3), MF 8740 (Fg. Nr. HB191036 – 999999, Motor Tier 4F), MF 8740 S (Fg. Nr. HB191036 – 999999, Motor Tier 4F), MF 8740 S (Fg. Nr. KB113039 – 99999, Motor Stage 5)
Valtra (Valmet)
Motor Verstellung, Turbolader

S 274 (Fg. Nr. VKKVP44GTHB292015 – 999999; KB154015 – 999999, Motor Stage 5; HB292015 – 999999, Motor Tier 2, 4F), S 294 (Fg. Nr. HB296002 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB157016 – 999999, Motor Stage 5)

S 324 (Fg. Nr. VKKVP46GVHB297039 – 999999, HB297039 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB154006 – 999999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), S 354 (Fg. Nr. HB193059 – 999999, Motor Tier 2, 4F; KB155045 – 999999, Motor Stage 5), S 374 (Fg. Nr. HB167022 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB155057 – 999999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), S 394 (Fg. Nr. VKKVP49GVHB278034 – 999999; HB278034 – 999999; Motor Tier 4F, KB126048 – 999999, Motor Stage 5)

Versandkosten

Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:

0 - 50 kg5,90 €
51 - 100 kg10,90 €
101 - 150 kg19,90 €
151 - 200 kg82,90 €
201 - 300 kg86,90 €
301 - 400 kg88,90 €
401 - 500 kg94,90 €
501 - 750 kg99,90 €
751 - 1000 kg106,90 €
1001 - 1250 kg112,90 €
1251 - 1500 kg118,90 €
1501 - 1750 kg142,90 €
1751 - 2000 kg172,90 €
2001 - 2500 kg189,90 €
2501 - 3000 kg231,90 €
3001 - 4000 kg261,90 €
4001 - 5000 kg332,90 €
5001 - 7500 kg421,90 €
7501 - 10000 kg493,90 €
10001 - 15000 kg504,90 €
15001 - 20000 kg534,90 €
20001 - 25000 kg639,90 €

Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:

0-50 kg10,00 €
ab 50,1 kg39,90 €

Lieferung

Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert.
Sobald Ihre Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine Versandbestätigung Ihrer Bestellung mit einem Link zur Online-Sendungsverfolgung. Mit einem Klick können Sie den Status Ihrer Sendung bequem online verfolgen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an.

Unsere Versanddienstleister

ups-logo
dpd-logo
schaeflein-logo
Rechnungskauf Schnelle Lieferung Qualifizierte Beratung