567 Stück verfügbar

Produktdetails

Norm DIN 9021
Ø innen 6,4 mm

Marke

Fendt | Zum Fendt Shop auf baywa.de

Kurzbeschreibung

Passend für:
Fendt Traktor
Verdeck, Dach, Heizung, Elektrik

Farmer 102 (Fg. Nr. 135/04601 – 99999), Farmer 103 (Fg. Nr. 138/11401 – 99999), Farmer 104 (Fg. Nr. 238/20701 – 99999), Farmer 105 (Fg. Nr. 258/10601 – 99999), Farmer 106 (Fg. Nr. 268/00001 – 99999), Farmer 108 (Fg. Nr. 278/00001 – 99999)

Farmer 240 S (Fg. Nr. 294/00001 – 99999), Farmer 250 S (Fg. Nr. 295/00001 – 99999), Farmer 250 V (Fg. Nr. 205/00001 – 99999), Farmer 260 P (Fg. Nr. 246/00001 – 99999), Farmer 260 S (Fg. Nr. 296/00001 – 99999), Farmer 260 V (Fg. Nr. 206/00001 – 99999), Farmer 270 P (Fg. Nr. 247/00001 – 99999), Farmer 270 V (Fg. Nr. 207/00001 – 99999), Farmer 275 S (Fg. Nr. 297/00001 – 07000), Farmer 275 V (Fg. Nr. 208/00001 – 07000), Farmer 280 P (Fg. Nr. 248/00001 – 99999), Farmer 280 S (Fg. Nr. 297/07001 – 99999), Farmer 280 V (Fg. Nr. 208/07001 – 99999)

Farmer 303 (Fg. Nr. 152/00001 – 99999), Farmer 304 (Fg. Nr. 158/00001 – 99999), Farmer 305 (Fg. Nr. 162/00001 – 99999), Farmer 306 (Fg. Nr. 168/00001 – 99999), Farmer 307 (Fg. Nr. 117/00101 – 99999, 170/00001 – 99999, 175/00001 – 99999), Farmer 307 (Fg. Nr. 307/00101 – 99999), Farmer 308 (Fg. Nr. 118/00101 – 99999, 178/00001 – 99999, 308/00101 – 99999), Farmer 309 (Fg. Nr. 119/00101 – 99999, 186/00001 – 99999, 309/00101 – 99999), Farmer 310 (Fg. Nr. 192/00001 – 99999, 310/00101 – 99999), Farmer 311 (Fg. Nr. 198/00001 – 99999), Farmer 311 (Fg. Nr. 311/00101 – 99999), Farmer 312 (Fg. Nr. 199/00001 – 99999), Farmer 312 (Fg. Nr. 312/00101 – 99999), Farmer 409 (Fg. Nr. 409/00101 – 99999)

Farmer 410 Vario (Fg. Nr. 410/00101 – 99999), Farmer 411 Vario (Fg. Nr. 411/00101 – 99999), Farmer 412 Vario (Fg. Nr. 412/00101 – 99999)

Farmer 5S (Fg. Nr. 268/00001 – 99999), Farmer 106 (Fg. Nr. 268/00001 – 99999)

Favorit 509 (Fg. Nr. 509/00101 – 99999), Favorit 510 (Fg. Nr. 510/00101 – 99999), Favorit 511 (Fg. Nr. 511/00101 – 99999), Favorit 512 (Fg. Nr. 512/00101 – 99999), Favorit 514 (Fg. Nr. 514/00101 – 99999), Favorit 515 (Fg. Nr. 515/00101 – 99999)

Favorit 600 (Fg. Nr. 280/00001 – 99999), Favorit 610 (Fg. Nr. 281/00001 – 99999), Favorit 611 (Fg. Nr. 282/00001 – 99999, 382/00001 – 99999), Favorit 612 (Fg. Nr. 283/00001 – 99999, 383/00001 – 99999), Favorit 614 (Fg. Nr. 284/00001 – 99999, 384/00001 – 99999), Favorit 615 (Fg. Nr. 285/00001 – 99999, 385/00001 – 99999)

Favorit 711 Vario (Fg. Nr. 711/00101 – 00200, 711/01001 – 08000), Favorit 712 Vario (Fg. Nr. 712/00101 – 00200, 712/01001 – 08000), Favorit 714 Vario (Fg. Nr. 714/00101 – 00200, 714/01001 – 08000), Favorit 716 Vario (Fg. Nr. 716/00101 – 00200, 716/01001 – 08000)

Favorit 816 (Fg. Nr. 816/00101 – 99999), Favorit 818 (Fg. Nr. 818/00101 – 99999), Favorit 822 (Fg. Nr. 822/00101 – 99999), Favorit 824 (Fg. Nr. 824/00101 – 99999)

Favorit 916 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), Favorit 918 Vario (Fg. Nr. 916/00101 – 06000), Favorit 920 Vario (Fg. Nr. 920/00101 – 06000), Favorit 924 Vario (Fg. Nr. 924/00101 – 06000), Favorit 926 Vario (Fg. Nr. 926/00101 – 06000)

Geräteträger F 231 GT (Fg. Nr. 231/00001 – 20000), F 231 GTW (Fg. Nr. 231/20001 – 99999), F 345 GT (Fg. Nr. 345/00001 – 07000, 345/90001 – 99999), F 350 GT (Fg. Nr. 345/07001 – 90000), F 360 GT (Fg. Nr. 360/00001 – 99999), F 365 GT (Fg. Nr. 365/00001 – 99999), F 370 GT (Fg. Nr. 148/00101 – 99999, 370/00101 – 99999), F 380 GT (Fg. Nr. 149/00101 – 99999, 380/00001 – 99999), F 390 GT (Fg. Nr. 390/00101 – 99999), F 395 GT (Fg. Nr. 395/00101 – 99999)

206 F Vario (Fg. Nr. 210/00101 – 99999), 206 S Vario (Fg. Nr. 326/00101 – 99999), 206 V Vario (Fg. Nr. 210/00101 – 99999), 207 F Vario (Fg. Nr. 212/00101 – 99999, 260/00101 – 99999), 207 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM239XXX00F00101 – 99999), 207 S Vario (Fg. Nr. 327/00101 – 99999), 207 V Vario (Fg. Nr. 212/00101 – 99999, 260/00101 – 99999), 207 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM232XXX00F00101 – 99999), 207 Vario (Fg. Nr. 330/00101 – 99999), 207 Vario S3 (Fg. Nr. WAM300XXX00F00101 – 99999), 208 F Vario (Fg. Nr. 213/00101 – 99999, 261/00101 – 99999), 208 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM240XXX00F00101 – 99999), 208 P Vario (Fg. Nr. 221/00101 – 99999), 208 S Vario (Fg. Nr. 328/00101 – 99999), 208 V Vario (Fg. Nr. 213/00101 – 99999, 261/00101 – 99999), 208 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM233XXX00F00101 – 99999), 208 Vario (Fg. Nr. 331/00101 – 99999), 208 Vario S3 (Fg. Nr. WAM301XXX00F00101 – 99999), 209 F Vario (Fg. Nr. 214/00101 – 99999, 262/00101 – 99999), 209 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM241XXX00F00101 – 99999), 209 P Vario (Fg. Nr. 222/00101 – 99999, 272/00101 – 99999), 209 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM251XXX00F00101 – 99999), 209 S Vario (Fg. Nr. 329/00101 – 99999), 209 V Vario (Fg. Nr. 214/00101 – 99999), 209 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM234XXX00F00101 – 99999), 209 Vario (Fg. Nr. 332/00101 – 99999), 209 Vario S3 (Fg. Nr. WAM302XXX00F00101 – 99999), 210 F Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM242XXX00F00101 – 99999), 210 P Vario (Fg. Nr. 273/00101 – 99999), 210 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM252XXX00F00101 – 99999), 210 V Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM235XXX00F00101 – 99999), 210 Vario (Fg. Nr. 333/00101 – 99999), 210 Vario S3 (Fg. Nr. WAM303XXX00F00101 – 99999), 211 F Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM243XXX00F00101 – 99999), 211 P Vario (Fg. Nr. 274/00101 – 99999), 211 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM253XXX00F00101 – 99999), 211 V Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM236XXX00F00101 – 99999), 211 Vario (Fg. Nr. 334/00101 – 99999), 211 Vario S3 (Fg. Nr. WAM304XXX00F00101 – 99999)

309 Vario (Fg. Nr. 336/00101 – 99999), 309 Vario SCR (Fg. Nr. 322/00101 – 99999), 310 Vario (Fg. Nr. 337/00101 – 99999), 310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999), 310 Vario SCR (Fg. Nr. 323/00101 – 99999), 311 Vario (Fg. Nr. 338/00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 311 Vario SCR (Fg. Nr. 324/00101 – 99999), 312 Vario (Fg. Nr. 339/00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 312 Vario SCR (Fg. Nr. 325/00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 313 Vario SCR (Fg. Nr. 340/00101 – 99999)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999), 711 Vario (Fg. Nr. 711/00201 – 00300, 711/08001 – 99999)

712 Vario (Fg. Nr. 712/00201 – 00300, 712/08001 – 99999, 724/00101 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 714/00201 – 00300, 714/08001 – 99999, 725/00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 716/00201 – 00300, 716/08001 – 99999, 726/00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/01001 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario (Fg. Nr. 727/00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

815 Vario (Fg. Nr. 715/00101 – 99999), 817 Vario (Fg. Nr. 717/00101 – 99999), 818 Vario (Fg. Nr. 718/00101 – 99999, 729/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999), 820 Vario (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 820 Vario Greentec (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

916 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 918 Vario (Fg. Nr. 916/06001 – 99999), 920 Vario (Fg. Nr. 920/06001 – 99999), 922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999, 924/06001 – 9999; 941/01001 – 99999, Motor ), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 926 Vario (Fg. Nr. 926/00701 – 00800, 926/06001 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999; 942/01001 – 99999, Motor Tier 3), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999, 930/00101 – 99999; 943/01001 – 99999, Motor Tier 3), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999, WAM95724X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96826X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999, WAM95824X00F00101 – 99999), 933 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96923X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96926X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999; 945/01001 – 99999, Motor Tier 3), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999, WAM95924X00F00101 – 99999), 936 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97023X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97026X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999, WAM96024X00F00101 – 99999), 939 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97123X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97126X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999, WAM96124X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97223X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97226X00F00101 – 99999)

1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, , WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Xylon 520 (Fg. Nr. 520/00101 – 99999), Xylon 522 (Fg. Nr. 522/00101 – 99999), Xylon 524 (Fg. Nr. 524/00101 – 99999)

Fendt Feldhäcksler

Katana 65 (Fg. Nr. 650/01001 – 99999), Katana 65 S4 (Fg. Nr. 652/00101 – 01100, WAM652XXX00F01101 – 99999), Katana 650 GEN3 (Fg. Nr. WAM65821X00F00101 – 99999), Katana 85 S4 (Fg. Nr. 653/00101 – 01100, WAM653XXX00F01101 – 99999)

Fendt Mähdrescher

5180 C

Massey Ferguson Mähdrescher

MF 7242

Massey Ferguson Traktor
Motor Verstellung, Turbolader

MF 6614 (Fg. Nr. D164077 – G333041, Motor Dyna VT), MF 6615 (Fg. Nr. D186040 – H018034, Motor Dyna VT), MF 6616 (Fg. Nr. D165057 – G344029, Motor Dyna VT), MF 6713 S (Fg. Nr. GB285033 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6713 S (Fg. Nr. KB333022 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6714 S (Fg. Nr. GB292014 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6714 S (Fg. Nr. K135012 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6715 S (Fg. Nr. GB292035 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6715 S (Fg. Nr. KB325053 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6716 S (Fg. Nr. GB189050 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6716 S (Fg. Nr. KB288034 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5), MF 6718 S (Fg. Nr. GB120038 – 999999, Motor Dyna VT), MF 6718 S (Fg. Nr. K087043 – 999999, Motor Dyna VT, Getriebe Stage 5)

MF 7465 (Fg. Nr. 1637443, Motor ), MF 7465 (Fg. Nr. 3906141, Motor Perkins), MF 7465 (Fg. Nr. 3906141, Motor Tier 3), MF 7465 (Fg. Nr. 3906311, Motor Sisu), MF 7465 (Fg. Nr. 3906311, Motor Tier 3), MF 7475 (Fg. Nr. 1637443, Motor ), MF 7475 (Fg. Nr. 3906142, Motor Perkins), MF 7475 (Fg. Nr. 3906142, Motor Tier 3), MF 7475 (Fg. Nr. 3906312, Motor Sisu), MF 7475 (Fg. Nr. 3906312, Motor Tier 3), MF 7480 (Fg. Nr. 1637443, Motor ), MF 7480 (Fg. Nr. 3906143, Motor Perkins), MF 7480 (Fg. Nr. 3906143, Motor Tier 3), MF 7480 (Fg. Nr. 3906313, Motor Sisu), MF 7480 (Fg. Nr. 3906313, Motor Tier 3), MF 7485 (Fg. Nr. 1637456, Motor ), MF 7485 (Fg. Nr. 3906110, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7490 (Fg. Nr. 1637456, Motor ), MF 7490 (Fg. Nr. 3906111, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7495 (Fg. Nr. 1637457, Motor ), MF 7495 (Fg. Nr. 3906112, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7495 (Fg. Nr. 3906112, Motor Tier 3, Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7497 (Fg. Nr. 3906280, Motor Tier 3), MF 7499 (Fg. Nr. 3906281, Motor Tier 3), MF 7615 (Fg. Nr. C165011 – G326004, Motor , Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7616 (Fg. Nr. C167073 – F352001, Motor , Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7618 (Fg. Nr. C166018 – G118043, Motor , Getriebe Dyna STEP, Dyna VT), MF 7619 (Fg. Nr. B320061 – G007044, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7620 (Fg. Nr. B311059 – G344009, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7622 (Fg. Nr. B333024 – F329027, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7624 (Fg. Nr. B321034 – H059038, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7715 (Fg. Nr. F118045 – 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7715 S (Fg. Nr. F118045 – 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7715 S (Fg. Nr. KB169055 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7716 (Fg. Nr. F142037– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7716 S (Fg. Nr. F142037– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7716 S (Fg. Nr. KB088041 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7718 (Fg. Nr. F049023– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7718 S (Fg. Nr. F049023– 999999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7718 S (Fg. Nr. KB147041 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7719 (Fg. Nr. F126022 – 999999, M7719PFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7719 S (Fg. Nr. KB031039 – 99999, Motor Stage 5, Getriebe Dyna VT), MF 7720 (Fg. Nr. F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7720 S (Fg. Nr. F097008 – 9999999, M7720PFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7722 (Fg. Nr. F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7722 S (Fg. Nr. F110014 – 9999999, M7722PFN9S1002 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7724 (Fg. Nr. F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7724 S (Fg. Nr. F092038 – 9999999, M7724PFN9S1003 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7726 (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT), MF 7726 S (Fg. Nr. F026053 – 9999999, M7726EFN9S1001 – 9999, Motor , Getriebe Dyna VT)

MF 8727 (Fg. Nr. HB199057 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8727 S (Fg. Nr. HB199057 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 (Fg. Nr. HB137055 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 (Fg. Nr. KB144040 – 99999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 S (Fg. Nr. HB137055 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8730 S (Fg. Nr. KB122062 – 99999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), MF 8732 (Fg. Nr. HB193071 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8732 S (Fg. Nr. HB193071 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8732 S (Fg. Nr. KB072043 – 99999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), MF 8735 (Fg. Nr. HB191017 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8735 S (Fg. Nr. HB191017 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8735 S (Fg. Nr. KB148035 – 99999, Motor Tier 2, Stage 5), MF 8737 (Fg. Nr. HB185035 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8737 S (Fg. Nr. HB185035 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F), MF 8737 S (Fg. Nr. KB123030 – 99999, Motor Tier 2, 3), MF 8740 (Fg. Nr. HB191036 – 999999, Motor Tier 4F), MF 8740 S (Fg. Nr. HB191036 – 999999, Motor Tier 4F), MF 8740 S (Fg. Nr. KB113039 – 99999, Motor Stage 5)
Valtra (Valmet)
Motor Verstellung, Turbolader

S 274 (Fg. Nr. VKKVP44GTHB292015 – 999999; KB154015 – 999999, Motor Stage 5; HB292015 – 999999, Motor Tier 2, 4F), S 294 (Fg. Nr. HB296002 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB157016 – 999999, Motor Stage 5)

S 324 (Fg. Nr. VKKVP46GVHB297039 – 999999, HB297039 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB154006 – 999999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), S 354 (Fg. Nr. HB193059 – 999999, Motor Tier 2, 4F; KB155045 – 999999, Motor Stage 5), S 374 (Fg. Nr. HB167022 – 999999, Motor Tier 2, 3, 4F; KB155057 – 999999, Motor Tier 2, 3, Stage 5), S 394 (Fg. Nr. VKKVP49GVHB278034 – 999999; HB278034 – 999999; Motor Tier 4F, KB126048 – 999999, Motor Stage 5)

Lieferung per Paketdienst

Der Versand kann über Paketdienstleister oder eine Spedition erfolgen. Paketfähige Artikel liefern wir mit DPD oder UPS.
Eine Lieferung an Postfach-Adressen, Postfilialen oder Packstationen ist derzeit leider nicht möglich.

Lieferung per Spedition

Bitte beachten Sie, dass die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW, ggf. auch mit einem Sattel- oder Hängerzug (40 t, Länge bis 20 m, Mindesthöhe 4 m) befahrbar ist. Es müssen Halte- und Entlademöglichkeiten vorhanden sein, sowie eine Rangierfläche von etwa 5 bis 8 m eingerechnet werden. Gegebenenfalls entscheidet der jeweilige Fahrzeugführer, ob die Anlieferung aus Gründen der Sicherheit und Risikovermeidung erfolgen kann oder nicht. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zu beachten.
Ist dies nicht der Fall oder Sie sind sich dahingehend unsicher, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an unser Kontakt-Center, hier haben Sie die Möglichkeit uns per Kontaktformular zu erreichen.
Die Übergabe der Ware bei einer Lieferung durch eine Spedition erfolgt frei Bordsteinkante.
Bei Anlieferung muss der Empfänger oder eine von ihm beauftragte Person anwesend sein, die den Erhalt der Ware ebenfalls auf dem Lieferschein bestätigen kann.
Die Entladung selber muss auf einem befahrbaren, befestigten Untergrund direkt neben dem Fahrzeug möglich sein. Für die Zulässigkeit und Sicherung des Standortes bei Entladung, insbesondere bei öffentlichen Wegen, ist der Endkunde zuständig.

Unsere Versanddienstleister

ups-logo
dpd-logo
schaeflein-logo

Versandkosten

Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:

0 - 25 kg7,95 €
26 - 50 kg9,95 €
51 - 100 kg19,49 €
101 - 150 kg34,95 €
151 - 200 kg56,95 €
201 - 300 kg79,95 €
301 - 400 kg88,95 €
401 - 500 kg95,95 €
501 - 750 kg105,95 €
751 - 1000 kg119,49 €
1001 - 1250 kg136,49 €
1251 - 1500 kg154,95 €
1501 - 1750 kg174,49 €
1751 - 2000 kg189,95 €
2001 - 2500 kg210,49 €
2501 - 3000 kg234,95 €
3001 - 4000 kg282,95 €
4001 - 5000 kg359,95 €
5001 - 7500 kg455,95 €
7501 - 10000 kg533,95 €
10001 - 15000 kg545,95 €
15001 - 20000 kg577,95 €
20001 - 25000 kg690,95 €

Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:

0-50 kg10,00 €
ab 50,1 kg39,90 €

Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es sich um echte Bewertungen handelt.

Rechnungskauf Schnelle Lieferung Qualifizierte Beratung