8 Stück verfügbar
60,17 € / Stück

Produktdetails

Befestigung geschraubt

Kurzbeschreibung

Passend für:
Fendt Traktor

207 F Vario (Fg. Nr. 260/00101 – 99999), 207 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22321X00F00101 – 99999), 207 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM239XXX00F00101 – 99999), 207 V Vario (Fg. Nr. 260/00101 – 99999), 207 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21521X00F00101 – 99999), 207 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM232XXX00F00101 – 99999), 207 Vario (Fg. Nr. 330/00101 – 99999), 207 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28621X00F00101 – 99999), 207 Vario S3 (Fg. Nr. WAM300XXX00F00101 – 99999), 208 F Vario (Fg. Nr. 261/00101 – 99999), 208 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22421X00F00101 – 99999), 208 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM240XXX00F00101 – 99999), 208 V Vario (Fg. Nr. 261/00101 – 99999), 208 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21721X00F00101 – 99999), 208 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM233XXX00F00101 – 99999), 208 Vario (Fg. Nr. 331/00101 – 99999), 208 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28721X00F00101 – 99999), 208 Vario S3 (Fg. Nr. WAM301XXX00F00101 – 99999), 209 F Vario (Fg. Nr. 262/00101 – 99999), 209 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22621X00F00101 – 99999), 209 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM241XXX00F00101 – 99999), 209 P Vario (Fg. Nr. 272/00101 – 99999), 209 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20021X00F00101 – 99999), 209 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM251XXX00F00101 – 99999), 209 V Vario (Fg. Nr. 262/00101 – 99999), 209 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21821X00F00101 – 99999), 209 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM234XXX00F00101 – 99999), 209 Vario (Fg. Nr. 332/00101 – 99999), 209 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28821X00F00101 – 99999), 209 Vario S3 (Fg. Nr. WAM302XXX00F00101 – 99999), 210 F Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22721X00F00101 – 99999), 210 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM242XXX00F00101 – 99999), 210 P Vario (Fg. Nr. 273/00101 – 99999), 210 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20121X00F00101 – 99999), 210 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM252XXX00F00101 – 99999), 210 V Vario (Fg. Nr. 263/00101 – 99999), 210 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM21921X00F00101 – 99999), 210 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM235XXX00F00101 – 99999), 210 Vario (Fg. Nr. 333/00101 – 99999), 210 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM28921X00F00101 – 99999), 210 Vario S3 (Fg. Nr. WAM303XXX00F00101 – 99999), 211 F Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 F Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22921X00F00101 – 99999), 211 F Vario S3 (Fg. Nr. WAM243XXX00F00101 – 99999), 211 P Vario (Fg. Nr. 274/00101 – 99999), 211 P Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM20221X00F00101 – 99999), 211 P Vario S3 (Fg. Nr. WAM253XXX00F00101 – 99999), 211 V Vario (Fg. Nr. 264/00101 – 99999), 211 V Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM22021X00F00101 – 99999), 211 V Vario S3 (Fg. Nr. WAM236XXX00F00101 – 99999), 211 Vario (Fg. Nr. 334/00101 – 99999), 211 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM29821X00F00101 – 99999), 211 Vario S3 (Fg. Nr. WAM304XXX00F00101 – 99999)

309 Vario (Fg. Nr. 336/00101 – 99999), 309 Vario SCR (Fg. Nr. 322/00101 – 99999), 310 Vario (Fg. Nr. 337/00101 – 99999), 310 Vario S4 (Fg. Nr. 347/00101 – 05000, WAM347XXX00F05001 – 99999), 310 Vario SCR (Fg. Nr. 323/00101 – 99999), 311 Vario (Fg. Nr. 338/00101 – 99999), 311 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35121X00F00101 – 99999), 311 Vario S4 (Fg. Nr. 348/00101 – 05000, WAM348XXX00F05001 – 99999), 311 Vario SCR (Fg. Nr. 324/00101 – 99999), 312 Vario (Fg. Nr. 339/00101 – 99999), 312 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35221X00F00101 – 99999), 312 Vario S4 (Fg. Nr. 349/00101 – 05000, WAM349XXX00F05001 – 99999), 312 Vario SCR (Fg. Nr. 325/00101 – 99999), 313 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35321X00F00101 – 99999), 313 Vario S4 (Fg. Nr. 350/00101 – 05000, WAM350XXX00F05001 – 99999), 313 Vario SCR (Fg. Nr. 340/00101 – 99999), 314 Vario GEN4 (Fg. Nr. WAM35421X00F00101 – 99999)

411 Vario (Fg. Nr. 400/00101 – 99999), 412 Vario (Fg. Nr. 401/00101 – 99999), 413 Vario (Fg. Nr. 402/00101 – 99999), 414 Vario (Fg. Nr. 403/00101 – 99999), 415 Vario (Fg. Nr. 404/00101 – 99999)

512 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM43921X00F00101 – 99999), 512 Vario S4 (Fg. Nr. 435/00101 – 05000, WAM435XXX00F05001 – 99999), 512 Vario SCR (Fg. Nr. 413/00101 – 99999), 513 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44021X00F00101 – 99999), 513 Vario S4 (Fg. Nr. 436/00101 – 05000, WAM436XXX00F05001 – 99999), 513 Vario SCR (Fg. Nr. 414/00101 – 99999), 514 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44121X00F00101 – 99999), 514 Vario S4 (Fg. Nr. 437/00101 – 05000, WAM437XXX00F05001 – 99999), 514 Vario SCR (Fg. Nr. 415/00101 – 99999), 516 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM44221X00F00101 – 99999), 516 Vario S4 (Fg. Nr. 438/00101 – 05000, WAM438XXX00F05001 – 99999), 516 Vario SCR (Fg. Nr. 416/00101 – 99999)

712 Vario (Fg. Nr. 724/00101 – 99999), 714 Vario (Fg. Nr. 725/00101 – 99999), 714 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76021X00F00101 – 99999), 714 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76026X00F00101 – 99999), 714 Vario S4 (Fg. Nr. 738/00101 – 06000, WAM738XXX00F06001 – 99999), 714 Vario SCR (Fg. Nr. 732/00101 – 99999), 716 Vario (Fg. Nr. 726/00101 – 99999), 716 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76121X00F00101 – 99999), 716 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76126X00F00101 – 99999), 716 Vario S4 (Fg. Nr. 739/00101 – 06000, WAM739XXX00F06001 – 99999), 716 Vario SCR (Fg. Nr. 733/00101 – 99999), 718 Vario (Fg. Nr. 727/00101 – 99999), 718 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76221X00F00101 – 99999), 718 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76226X00F00101 – 99999), 718 Vario S4 (Fg. Nr. 740/00101 – 06000, WAM740XXX00F06001 – 99999), 718 Vario SCR (Fg. Nr. 734/00101 – 99999), 720 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76321X00F00101 – 99999), 720 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76326X00F00101 – 99999), 720 Vario S4 (Fg. Nr. 741/00101 – 06000, WAM741XXX00F06001 – 99999), 720 Vario SCR (Fg. Nr. 735/00101 – 99999), 722 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76421X00F00101 – 99999), 722 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76426X00F00101 – 99999), 722 Vario S4 (Fg. Nr. 742/00101 – 06000, WAM742XXX00F06001 – 99999), 722 Vario SCR (Fg. Nr. 736/00101 – 99999), 724 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM76521X00F00101 – 99999), 724 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM76526X00F00101 – 99999), 724 Vario S4 (Fg. Nr. 743/00101 – 06000, WAM743XXX00F06001 – 99999), 724 Vario SCR (Fg. Nr. 737/00101 – 99999)

818 Vario (Fg. Nr. 729/00101 – 99999), 819 Vario SCR (Fg. Nr. 832/00101 – 99999), 820 Vario (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 820 Vario Greentec (Fg. Nr. 731/00101 – 99999), 822 Vario S4 (Fg. Nr. 839/00101 – 05000, WAM839XXX00F05001 – 99999), 822 Vario SCR (Fg. Nr. 833/00101 – 99999), 824 Vario S4 (Fg. Nr. 840/00101 – 05000, WAM840XXX00F05001 – 99999), 824 Vario SCR (Fg. Nr. 834/00101 – 99999), 826 Vario S4 (Fg. Nr. 841/00101 – 05000, WAM841XXX00F05001 – 99999), 826 Vario SCR (Fg. Nr. 835/00101 – 99999), 828 Vario S4 (Fg. Nr. 842/00101 – 05000, WAM842XXX00F05001 – 99999), 828 Vario SCR (Fg. Nr. 836/00101 – 99999)

922 Vario (Fg. Nr. 919/00101 – 99999), 924 Vario (Fg. Nr. 941/01001 – 99999, Motor Tier 3), 924 Vario (Fg. Nr. 922/00101 – 99999), 924 Vario SCR (Fg. Nr. 941/00101 – 99999), 927 Vario (Fg. Nr. 942/01001 – 99999, Motor Tier 3), 927 Vario (Fg. Nr. 925/00101 – 99999), 927 Vario S4 (Fg. Nr. 950/00101 – 05000, WAM950XXX00F05001 – 99999), 927 Vario SCR (Fg. Nr. 942/00101 – 99999), 930 Vario (Fg. Nr. 943/01001 – 99999, Motor Tier 3), 930 Vario (Fg. Nr. 928/00101 – 99999), 930 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95723X00F00101 – 99999), 930 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96823X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95726X00F00101 – 99999), 930 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96826X00F00101 – 99999), 930 Vario S4 (Fg. Nr. 951/00101 – 05000, WAM951XXX00F05001 – 99999), 930 Vario SCR (Fg. Nr. 943/00101 – 99999), 933 Vario (Fg. Nr. 944/01001 – 99999, Motor Tier 3), 933 Vario (Fg. Nr. 931/00101 – 99999), 933 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95823X00F00101 – 99999), 933 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM96923X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95826X00F00101 – 99999), 933 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM96926X00F00101 – 99999), 933 Vario S4 (Fg. Nr. 952/00101 – 05000, WAM952XXX00F05001 – 99999), 933 Vario SCR (Fg. Nr. 944/00101 – 99999), 936 Vario (Fg. Nr. 945/01001 – 99999, Motor Tier 3), 936 Vario (Fg. Nr. 934/00101 – 99999), 936 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM95923X00F00101 – 99999), 936 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97023X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM95926X00F00101 – 99999), 936 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97026X00F00101 – 99999), 936 Vario S4 (Fg. Nr. 953/00101 – 05000, WAM953XXX00F05001 – 99999), 936 Vario SCR (Fg. Nr. 945/00101 – 99999), 939 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96023X00F00101 – 99999), 939 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97123X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96026X00F00101 – 99999), 939 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97126X00F00101 – 99999), 939 Vario S4 (Fg. Nr. 954/00101 – 05000, WAM954XXX00F05001 – 99999), 939 Vario SCR (Fg. Nr. 946/00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96123X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN6 (Fg. Nr. WAM96124X00F00101 – 99999), 942 Vario GEN7 (Fg. Nr. WAM97223X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN6 (Fg. Nr. WAM96126X00F00101 – 99999), 942 Vario LRC GEN7 (Fg. Nr. WAM97226X00F00101 – 99999)

1038 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53623X00F00101 – 99999), 1038 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54423X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53626X00F00101 – 99999), 1038 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54426X00F00101 – 99999), 1038 Vario S4 (Fg. Nr. 527/00101 – 05000, WAM527XXX00F05001 – 99999), 1042 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53723X00F00101 – 99999), 1042 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54523X00F00101 – 99999), 1042 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53726X00F00101 – 99999), 1042 Vario S4 (Fg. Nr. 528/00101 – 05000, WAM528XXX00F05001 – 99999), 1046 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53823X00F00101 – 99999), 1046 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54623X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53826X00F00101 – 99999), 1046 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54626X00F00101 – 99999), 1046 Vario S4 (Fg. Nr. 529/00101 – 05000, WAM529XXX00F05001 – 99999), 1050 Vario GEN2 (Fg. Nr. WAM53923X00F00101 – 99999), 1050 Vario GEN3 (Fg. Nr. WAM54723X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN2 (Fg. Nr. WAM53926X00F00101 – 99999), 1050 Vario LRC GEN3 (Fg. Nr. WAM54726X00F00101 – 99999), 1050 Vario S4 (Fg. Nr. 530/00101 – 05000, WAM530XXX00F05001 – 99999)

Lieferung per Spedition

Bitte beachten Sie, dass die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW, ggf. auch mit einem Sattel- oder Hängerzug (40 t, Länge bis 20 m, Mindesthöhe 4 m) befahrbar ist. Es müssen Halte- und Entlademöglichkeiten vorhanden sein, sowie eine Rangierfläche von etwa 5 bis 8 m eingerechnet werden. Gegebenenfalls entscheidet der jeweilige Fahrzeugführer, ob die Anlieferung aus Gründen der Sicherheit und Risikovermeidung erfolgen kann oder nicht. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zu beachten.
Ist dies nicht der Fall oder Sie sind sich dahingehend unsicher, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an unser Kontakt-Center, hier haben Sie die Möglichkeit uns per Kontaktformular zu erreichen.
Die Übergabe der Ware bei einer Lieferung durch eine Spedition erfolgt frei Bordsteinkante.
Bei Anlieferung muss der Empfänger oder eine von ihm beauftragte Person anwesend sein, die den Erhalt der Ware ebenfalls auf dem Lieferschein bestätigen kann.
Die Entladung selber muss auf einem befahrbaren, befestigten Untergrund direkt neben dem Fahrzeug möglich sein. Für die Zulässigkeit und Sicherung des Standortes bei Entladung, insbesondere bei öffentlichen Wegen, ist der Endkunde zuständig.

Unsere Versanddienstleister

ups-logo
dpd-logo
schaeflein-logo

Versandkosten

Bitte beachten Sie unsere Sonderberechnung der Versandkosten im Warenkorb. Folgende Frachten (bei 19% MwSt) können erhoben werden:

0 - 50 kg5,90 €
51 - 100 kg10,90 €
101 - 150 kg19,90 €
151 - 200 kg82,90 €
201 - 300 kg86,90 €
301 - 400 kg88,90 €
401 - 500 kg94,90 €
501 - 750 kg99,90 €
751 - 1000 kg106,90 €
1001 - 1250 kg112,90 €
1251 - 1500 kg118,90 €
1501 - 1750 kg142,90 €
1751 - 2000 kg172,90 €
2001 - 2500 kg189,90 €
2501 - 3000 kg231,90 €
3001 - 4000 kg261,90 €
4001 - 5000 kg332,90 €
5001 - 7500 kg421,90 €
7501 - 10000 kg493,90 €
10001 - 15000 kg504,90 €
15001 - 20000 kg534,90 €
20001 - 25000 kg639,90 €

Für Express-Versand werden folgende Frachten (bei 19% MwSt.) erhoben:

0-50 kg10,00 €
ab 50,1 kg39,90 €

Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es sich um echte Bewertungen handelt.

Rechnungskauf Schnelle Lieferung Qualifizierte Beratung